เกี่ยวกับ Demeter ICT

 
บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ประกอบธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการตลาดดิจิทัล ภายใต้วิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านการให้บริการโซลูชั่นส์ด้านไอซีทีบนระบบคลาวด์สำหรับกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ในกลุ่มประเทศ AEC โดยบริษัทได้เน้นสร้างบุคลากรที่ให้บริการลูกค้าด้วยทักษะความรู้ด้านไอซีทีที่ดี บนระบบ Infrastructure ด้านไอซีทีที่มีมาตรฐานระดับโลก และมีจิตใจการให้บริการที่เป็นเลิศ โดยปณิธานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทคือ เราจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจและองค์กรของประเทศไทย
 
บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ให้บริการคลาวด์โซลูชั่นส์ของกูเกิ้ลแอพส์ (Google Apps) หรือ G Suite อย่างเป็นทางการ ซึ่ง บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด นับได้ว่าเป็นหนึ่งใน Google Apps Reseller ของกูเกิ้ลรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยโซลูชั่นส์ประกอบไปด้วยระบบอีเมล ระบบปฏิทินนัดหมาย ระบบกูเกิ้ลไดรฟ์คลาวด์สตอเรจ (Google Drive) ระบบสำนักงานแบบทำงานร่วมกัน (Office Collaboration System) ระบบแชทแฮงค์เอาท์ ระบบกูเกิ้ลพลัสโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค ระบบกูเกิ้ลไซต์ และระบบวีดีโอยูทูป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบริการอื่นๆ เช่น ระบบเว็บโฮสต์ติ้ง ระบบเก็บล็อกการใช้งานระบบ การให้บริการการตลาดออนไลน์ทั้งในรูปแบบ Search Engine Marketing และการตลาดผ่านอีเมล์ และการเขียนโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า เป็นต้น  
 
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ให้บริการกับลูกค้าองค์กรในประเทศไทยมากกว่า 2,000 ราย และมีแผนจะขยายธุรกิจไปยังประเทศสมาชิกเออีซีในอนาคต ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการของทีมงาน และการคัดเลือกพาร์ตเนอร์ด้านเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้บริการมีความมั่นใจว่า บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนธุรกิจหรือองค์กรผู้ใช้บริการให้ก้าวหน้า และเติบโตอย่างมั่นคง
 
 
ตัวอย่างลูกค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ในปัจจุบัน อาทิเช่น สยามพิวัฒน์, Merck, Zuellig Pharma, NEC, CP ALL, EPSON, Mitsubishi Motor, Boots, ธนาคารไอซีบีซี ไทย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์, นามูไลฟ์, ฟาร์มโชคชัย, กลุ่มโรงแรม S15, Avista, AIM Star Network เป็นต้น

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ตัวแทน Google ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

 

สารจากผู้ก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ

ดร. วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ 

DM CEO

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจและองค์กรของประเทศไทย ด้วยการเป็นผู้ให้บริการคลาวด์โซลูชั่นส์ของกูเกิ้ลแอพส์ (Google Apps) อย่างเป็นทางการ โดยเป็นหนึ่งใน Google Apps for Work Reseller รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งโซลูชั่นส์ประกอบไปด้วยระบบอีเมล์ ระบบปฏิทินนัดหมาย ระบบกูเกิ้ลไดรฟ์คลาวด์สตอเรจ (Google Drive) ระบบสำนักงานแบบทำงานร่วมกัน (Office Collaboration System) ระบบแชทแฮงค์เอาท์ ระบบกูเกิ้ลพลัสโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค ระบบกูเกิ้ลไซต์ และระบบวีดีโอยูทูป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบริการอื่นๆ เช่น ระบบเว็บโฮสต์ติ้ง การให้บริการการตลาดออนไลน์ และการเขียนโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า เป็นต้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ให้บริการกับลูกค้าองค์กรในประเทศไทยมากกว่า 2,000 ราย และมีแผนจะขยายธุรกิจไปยังประเทศสมาชิกเออีซีในอนาคต ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการของทีมงาน และการคัดเลือกพาร์ตเนอร์ด้านเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้บริการมีความมั่นใจว่า บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนธุรกิจหรือองค์กรของท่านให้ก้าวหน้า และเติบโตอย่างมั่นคง

ท้ายสุด ในนามของผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ผมขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกับเราด้วยดีตลอดมา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับโอกาสในการรับใช้ท่านต่อไปในอนาคต

เกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง DMIT

 

ดร. วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์
ดร. วรัญญู มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการทำงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรขนาดใหญ่ (เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย โครงการ GFMIS ฯลฯ) การออกแบบและวิเคราะห์โครงการด้านการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่ปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับหน่วยงานต่างๆ (เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ที่ปรึกษาด้าน Business Continuity Management (เช่น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ฯลฯ) อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับผิดชอบงานด้านธุรกิจสาขา ธุรกิจรายย่อย ตะกาฟุล ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) นอกจากประสบการณ์ด้านธุรกิจแล้ว ดร. วรัญญู ยังเป็นอาจารย์พิเศษ ของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเคยได้รับเชิญไปบรรยายในต่างประเทศในหัวข้อ Islamic Finance และ Sukuk หรือตราสารพันธบัตรอิสาม อีกด้วย

ดร. วรัญญู จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทสาขา Energy Utilization and Environment จาก University of Liverpool ประเทศอังกฤษ และปริญญาเอก สาขา Computational Mechanics จาก Imperial College London ประเทศอังกฤษ

 
 

คุณภัทรพล กีรติสิน
คุณภัทรพลฯ มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเชี่ยวชาญด้าน Google Apps (ระดับ Deployment Specialist) ด้าน Web Hosting การพัฒนาซอฟต์แวร์ และการพัฒนาระบบบนระบบ Cloud และมีประสบการณ์ในการติดตั้งและพัฒนาระบบ Cloud Service ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทยมาหลายแห่ง คุณภัทรพลฯ มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทด้านไอทีชั้นนำในสหรัฐอเมริกา เคยทำงานในซิลิคอนวัลเล่ย์ ก่อนกลับมาประเทศไทยในการก่อตั้งธุรกิจ

คุณภัทรพล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทสาขา Finance จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ MS in Information Technology จาก Rochester Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

ลูกค้าของเรา