Blogger

 • Google Expands Default HTTPS to Blogspot
 • Google Expands Default HTTPS to Blogspot

  Google today flipped the switch on default HTTPS support for its free domain service provider Blogspot, upping the security ante for the millions of users of the popular platform.

   

 • Set Permission Blogger
 • Set Permission Blogger

  Blogger  สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้อ่านBlogได้ ซึ่ง Blogger ว่าต้องการให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ามาชม หรือเข้ามาอ่าน เป็นใครบ้าง  เป็นแบบสาธารณะ หรือจำกัดสิทธิ์นั่นเอง เพื่อลักษณะเฉพาะและความเป็นสว่นตัวในด้านเนื้อหาของ Blog นั้นๆ  ซึ่งการกำหนดสิทธิ์นั้น ทำได้ง่ายเพียงแค่ตั้งค่าตามดังต่อไปนี้
 • Set up Blogger Via Google Apps
 • Set up Blogger Via Google Apps

  หลายคนมีความเข้าใจว่า Blog เป็นเหมือนไดอารี่ออนไลน์นั้นก็ไม่ใช่ความเข้าใจที่ผิดเพียงแต่ไดาอารี่ส่วนตัวเป็นแค่ส่วนหนึ่งใน Blog นั่นเอง การสร้าง Blogger ผ่าน Google Apps นั้นอันดับแรก Admin จะต้องเปิดการตั้งค่าการอนุญาตให้ใช้งาน Blogger สำหรับ Domain นั้นๆเสียก่อน 
 • Create Pages On blogger
 • Create Pages On blogger

  Blog มีที่มาจากคำว่า Web ( Wolrd Wide Web) + Log ( บันทึก) หมายถึงรูปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ่งที่เจ้าของ หรือ Blogger สามารถบันทึกเรื่องราวของตนเองลงในเว็บได้ตลอดเวลา การแสดงผลจะแสดงผลแบบเรียงลำดับตามกาลเวลา อาจเปรียบเทียบได้ว่า Blog ก็เหมือนกับไดอารี่ออนไลน์

   

 • Blogger On Google Apps
 • Blogger On Google Apps

  สำหรับการเข้าใช้งาน Blogger ผ่าน Google Apps นั้นจะมีความพิเศษที่มากกว่า Blog ทั่วไปตรงที่ Blog ทั่วไปจะไม่สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้เขียน Blog ได้ ซึ่ง Blogger สำหรับ Google Apps Business นั้น สามารถทำได้ด้วยขั้นตอนที่สะดวกและง่ายมาก โดยสามารถทำได้ดังนี้