Sites

 • Sites คืออะไร
 • Sites คืออะไร

  Google Sites  คือ การสร้างหน้าเว็บไซด์ซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าเราต้องการให้เว็บไซด์ของตัวเองออนไลน์ได้ทั่วโลกหรือเราแค่จะต้องการให้ใช้งานแบบระบบอินทราเน็ต (คือสามารถดูข้อมูลได้ในเฉพาะองค์กรเท่านั้น)
 • Sites ต่างจาก Hosting Free อย่างไร
 • Sites ต่างจาก Hosting Free อย่างไร

  Google Sites คือ เป็นการบริการสร้างเว็บไซด์สำเร็จรูปพร้อมกับพื้นที่ในตัวและสามารถเขียนเว็บออนไลน์ได้ทันทีแต่ผู้ใช้ต้องทำการเขียนเว็บไซต์ด้วยตนเอง เมื่อเขียนเสร็จแล้วจะอัพขึ้น Server ทันที
 • ข้อจำกัดการใช้งาน Sites
 • ข้อจำกัดการใช้งาน Sites

  ข้อจำกัดของ Google Sites  ไม่สามารถใช้เป็นเว็บไซต์ที่ติดต่อกับฐานข้อมูลได้ในส่วนของการออกแบบเว็บไซต์มีข้อจำกัด คือไม่สามารถที่จะปรับแต่งตามที่ต้องการได้และการเขียนข้อมูลเว็บทำได้ต่อเมื่อมีอินเทอร์เนต
 • ข้อดีของการใช้งาน Sites
 • ข้อดีของการใช้งาน Sites

  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างเว็บไซต์โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องจ้าง Web Designer เพื่อเขียนเว็บไซต์ให้ และไม่จำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานทางด้านการเขียนเว็บไซต์คุณก็สามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาด้วยตัวของคุณ
 • Sites เหมาะกับใคร
 • Sites เหมาะกับใคร

  เหมาะกับองค์กรที่  ต้องการมีเว็บไซด์ที่มีความซับซ้อนของตัวข้อมูลน้อย และไม่มีเจ้าหน้าที่ทางด้าน IT ดูแลให้เป็นพิเศษและ Google Sites ไม่ได้รองรับการสร้างเว็บไซต์ในรูปแบบของE-commerce
 • ประโยชน์ของ Sites
 • ประโยชน์ของ Sites

  ประโยชน์ของ Google Sites ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ก็สามารถมีเว็บไซด์เป็นของตนเองได้ ซึ่งจะประหยัดค่าใช้จ่ายไม่และต้องจ่ายค่าเขียนเว็บไซต์ให้กับบริษัทผู้ว่าจ้างเขียนเว็บไซต์