Webmail

 • Email Signature Image
 • Email Signature Image

  คุณสามารถที่จะเพิ่ม Logo ของบริษัทหรือการใช้ฟอนต์ กำหนดชื่อต่างๆเพื่อใสเข้าไปต่อท้าย Mail ของคุณได้ ซึ่ง Signature จะอยู่ต่อท้าย email ทุกฉบับที่คุณส่งออกไป

 • Message Limits Google Group
 • Message Limits Google Group

  ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย กลุ่มของ Google Apps Business ทั้งหมดจะมีการจำกัดกิจกรรมของข้อความ ขีดจำกัดเหล่านี้จะจำกัดจำนวนข้อความที่ส่งออกต่อวัน ขนาดของไฟล์ที่ส่ง จำนวนผู้รับต่อข้อความ เป็นต้น

 • Sort Email On Google Mail
 • Sort Email On Google Mail

  Google Apps มีความสามารถในการจัดเรียง Inbox ใหม่ตามความสะดวกในการใช้งานของเรา

 • Send Mail Google Apps Business as Group
 • Send Mail Google Apps Business as Group

  การตั้งค่าสำหรับส่งอีเมล์ ภายใต้ชื่อบัญชีของกลุ่ม Google Apps Business
  การส่งอีเมล์ ภายใต้ชื่อบัญชีของกลุ่ม เป็นการกำหนดอีเมล์ภายใต้ชื่อการทำงานของกลุ่มนั่น ๆ เพื่อความสะดวกของการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายในองค์กร หรือ ภายนอกองค์กร และเพื่อง่ายต่อกาจัดการของทีมผู้จัดการของกลุ่มนั่น ๆ โดยสามารถส่งอีเมล์ภายใต้ชื่อบัญชีของกลุ่มได้ทันซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องล็อคอินเข้าด้วย Username และ Password ของ Group
 • How to schedule sending email
 • How to schedule sending email

  การใช้ Schedule เพื่อใช้ในความสะดวกต่อการใช้อีเมล์มากขึ้น ซึ่งต้องใช้ร่วมกับ Boomerang for Gmail ซึ่งเป็น App ที่เราสามารถดาวโหลดได้ Boomerang นี้สามารถที่จะกำหนดเวลาในการส่งอีเมล์ล่วงหน้าได้ นอกจากนี้แล้วยังช่วยเตือนในเรื่องของการส่งอีเมล์ตอบกลับได้ด้วย ซึ่งมีวิธีการติดตั้ง Boomerang และใช้งาน Boomeang ร่วมกับอีเมล์ดังต่อไนี้
 • Google Groups
 • Google Groups

  Google Groups  คือกลุ่มที่เป็นของผู้ใช้ ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้บริการของ Google Apps ซึ่ง Google Groups ไม่เพียงแต่ให้คุณสามารถจัดการและเก็บรายชื่อรับอีเมล์ของคุณไว้ในฐานข้อมูล แต่ยังเป็นวิธีในการสื่อสารและร่วมมือกับสมาชิกในกลุ่มได้อย่างแท้จริง Google Groups มีพื้นที่เก็บข้อมูลมากมาย เพจที่กำหนดเองได้ และตัวเลือกการจัดการที่เป็น...
 • Overview of Google Mail
 • Overview of Google Mail

  Google mail คือบริการอีเมล์ที่ทำงานบนระบบ Search Engine ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากแนวคิดที่ว่าอีเมล์ ใช้งานง่ายมีประสิทธิภาพ และมีประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ ที่สำคัญคือ เน้นความปลอดภัยของข้อมูลและไฟล์แนบต่างๆ
 • Snippets use to easy read email
 • Snippets use to easy read email

  การตั้งค่า Google Mail Snippets คือ การตั้งค่าการแสดงอีเมล์หรือข้อความใน Google Mail ซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าจะให้แสดงผลเป็นแบบใดระหว่าง แสดงตัวอย่างจดหมาย (เหมือนการค้นหาจากเว็บของ Google) กับ แสดงเฉพาะหัวเรื่อง ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใชแต่ละราย เพื่อความสะดวกในการค้นหา หรือ การอ่านนั่นเอง ซึ่งการตั้งค่านี้ ทำได้ง่ายๆ ดังนี้
 • Setting Email Vacation Responder
 • Setting Email Vacation Responder

  การใช้อีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติ เป็นตอบโดยอัตโนมัติเมื่อไม่อยู่ในสำนักงานหรือลาพักร้อน ถ้าคุณกำลังจะไปพักผ่อน แต่ไม่มีอินเทอร์เน็ต คุณสามารถใช้โปรแกรมช่วยตอบอีเมล์ขณะพักร้อนของอีเมล์ เพื่อบอกให้คนอื่นรู้ว่าคุณไม่สามารถตอบข้อความได้ทันที เมื่อเปิดโปรแกรมช่วยตอบอีเมล์ขณะพักร้อนแล้ว อีเมล์ จะส่งคำตอบของคุณให้กับคนที่ส่งอีเมล์ถึงคุณ โดย โปรแกรมช่วยตอบอีเมล์ขณะพักร้อนเริ่มทำงานเวลา 24:00 น. ในวันที่เริ่มต้น และสิ้นสุดลงเวลา 23:59 น. ในวันสิ้นสุด เว้นแต่คุณเลิกใช้ก่อนหน้านี้
 • Create Label
 • Create Label

  การใช้ Label ในการแยก Email จะช่วยให้เราสะดวกในการค้นหา Email มากขึ้น เพราะ Label จะช่วยแยกประเภทอีเมล์ตามที่เราต้องการ สามารถเพิ่ม Label และกำหนดให้เป็นสีต่างๆ เพื่อช่วยในการแยกอีเมล์ง่ายมากขึ้น ซึ่งวิธีการสร้างและการใช้ Label มีดังต่อไปนี้
 • Share Contact Email (Delegation Contact)
 • Share Contact Email (Delegation Contact)

  Contact Delegation คือการที่เรามีรายชื่อผู้ที่ต้องการติดต่ออยู่แล้วในบัญชี อีเมล์  และเราต้องการจะเเชร์รายชื่อเหล่านี้ให้ับุคคลที่ต้องการใช้เพื่อติดต่อ เราสามารถทำการ Contact Delegation จากบัญชีของเราให้กับบุคคลที่เราต้องการที่จะให้รายชื่อเหล่านี้ ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้

 • Import Mail from Hotmail to Google Mail
 • Import Mail from Hotmail to Google Mail

  เมื่อเราต้องการที่จะรวม Email อื่นๆเข้ามาไว้ที่ Gmail อย่างเดียว เพื่อความสะดวกให้การใช้งาน Email ซึ่งเราก็สามารถทำได้ โดยการดึงเอา Email ที่อยู่ในบัญชีอื่นๆเข้ามารวมกันไว้ที่เดียว ในที่นี้ก็จะแสดงการดึงข้อมูลมาจากบัญชีของ Hotmail yahoo หรือGmail บัญชีอื่นๆเข้ามารวมกันที่ Gmail ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 • How to use Tasks
 • How to use Tasks

  Tasks คือการใช้ "งาน" เพื่อติดตามสิ่งที่เราจะต้องทำ ซึ่งเราสามารถสร้างรายการงาน ตั้งค่าวันครบกำหนดและบันทึกย่อ หรือแม้แต่เพิ่มข้อความ Gmail ให้กับงานได้โดยตรง ซึ่งการทำงานของ Tasks จะทำงานคู่กับ Calendar เมื่อเราสร้างรายการที่เราต้องทำแล้ว ข้อมูลที่สร้างขึ้นมานั้นก็จะไปบันทึกแสดงขึ้นที่ Calendar ของเรา ซึ่งเราก็สามารถที่จะดูเพื่อเตือนความจำเราก็ได้เช่นกัน และนอกนี้แล้วเราก็สามารถที่จะส่ง Tasks ของเราให้คนทาง mail ได้ หรือสั่งพิมพ์เพื่อให้คนดูได้เช่นกัน ซึ่งขั้นตอนการใช้งานก็มีดังนี้
 • Compose Mail Google Apps Business
 • Compose Mail Google Apps Business

  วิธีการส่งเมล์ไปให้เมล์อื่นๆ เป็นการส่งข้อความไปให้เมล์อื่นๆ โดย Google Apps Business จะมีความสามารถที่ว่าด้วย สามารถแนบไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้ สามารถแนบรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณได้ สามารถกำหนดเวลาได้ สามารถเพิ่มลิงค์ได้ และสามารถเพิ่มไฟล์จากไดรฟ์ของคุณได้ด้วย ซึ่งสะดวกในการส่งเอกสารต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยมีวิธีการตั้งค่าได้ดังนี้ อ่านต่อ

 • Setup Conversation Email
 • Setup Conversation Email

  ในกรณีที่อีเมล์มีการส่งต่อ ตอบกลับ ตอบโต้กัน หรือส่งจากผู้ใช้คนเดียวกันซ้ำๆนั้นจะทำให้อีเมล์ในทำการกลุ่มข้อความที่สนทนากันล่าสุดนั้นไว้ในกลุ่มเดียวกัน จะทำเราสามารถพูดคุยกันได้อย่างต่อเนื่อง และไม่ทำให้เกิดความสับสนในเรื่องที่กำลังสนทนากัน ซึ่งก็มีวิธีการตั้งค่าการเปิดปิดการรวมกันของบทสนทนานี้ได้ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้
 • Recovery Mail from Trash
 • Recovery Mail from Trash

  การกู้ข้อความเมล์จากถังขยะ เป็นการกู้ข้อความของคุณที่ยังต้องการและเป็นประโยชน์ของท่านนั้น ไปยังกล่องข้อความของท่านเหมือนเดิม ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้
 • How to merge contact in Google Mail
 • How to merge contact in Google Mail

  ผู้ใช้สามารถรวมรายชื่อผู้ติดต่อด้วยตนเองได้ หรือการค้นหาและรวมข้อมูลที่ซ้ำกัน เพื่อรวมรายชื่อผู้ติดต่อที่ซ้ำกันเป็นหนึ่งรายการผู้ติดต่อ ให้เหมาะแก่การใช้งานที่สะดวกไม่ซ้ำซ้อน ค้นหาและเรียกใช้งานง่ายนั่นเอง ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี คือ
 • How to never send email to spam
 • How to never send email to spam

  วิธีการกรองไม่ให้อีเมล์ของผู้ที่เป็นรายชื่อผู้ติดต่อของเราไปอยู่ใน Spam ซึ่งเมื่ออีเมล์ำสำคัญเหล่านี้ไปตกอยู่ใน Spam ก็อาจจะทำให้เราพลาดข้อมูลการติดต่อเหล่านี้ไป สำหรับ Gmail เเล้ว มีวิธีการตั้งค่าไม่ให้อีเมล์เหล่านี้ไปตกอยู่ใน Spam ดังนี้
 • Choose menu format
 • Choose menu format

  แถบเครื่องมือ Google Mail มีปุ่มต่างๆให้สามารถใช้ในการดำเนินการกับจดหมาย ไม่ว่าจะเป็น เก็บลงในคลังข้อมูล ทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปม ย้ายจดหมายไปยังที่อื่นๆ หรือลบจดหมาย และอื่นๆอีกมากมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการกับจดหมายหรือข้อความจำนวนมากๆของคุณ
 • Create Star, Important
 • Create Star, Important

  การใช้ star และ important ช่วยในการจัดการอีเมล์นั้น จะช่วยในการจัดหมวดหมู่ของเอกสารหรือบอกว่าเอกสารอันนี้มีความสำคัญ เป็นการช่วยเตือนความจดจำ 
 • Delegation Mail
 • Delegation Mail

  Email Delegation is authorized to access to you Email to another person so they can read, send and delete meassage, but can not determine the rights of our people to change your password ,account Settings and chat instead of us. We can define our representatives up to 10 people for Google Apps and Government Or education. You can assign up to 25 people.Here's how.
 • Create Signature
 • Create Signature

  Signature เป็นการ ออกลายเซ็นคือส่วนหนึ่งของข้อความ (เช่น ข้อมูลการติดต่อหรือคำคมที่คุณชื่นชอบ) ที่จะถูกแทรกไว้ที่ด้านล่างของข้อความที่คุณส่งทุกครั้งโดยอัตโนมัติ เป็นการแสดงถึงตัวตน บ่งบอกความเป็นเจ้าของ ของบัญชีเฉพาะเจาะจง โดยตั้งค่า ได้ดังต่อไปนี้

 • Setting Chat on Google Apps Business
 • Setting Chat on Google Apps Business

  การตั้งค่าเปิดการสนทนา เป็นการตั้งค่าเบื้องต้นในการเลือกการแชทหรือการสนทนาบนหน้าจอ Google Apps Business โดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้
 • Email Alias
 • Email Alias

  Email Alias การทำให้อีเมล์ที่ส่งไปยัง Address ที่ไม่มีอยู่จริงในโดเมนของเรา ถูกส่งไปยัง Address ที่กำหนดไว้ ดังนั้นคุณมี Email Account เดียว ก็สามารถรับ Email ที่ถูกส่งไปยังหลาย ๆ ชื่อได้
  เช่น คุณมี Email Account เดียว ชื่อ sale และ คุณทำ Alias john ไว้กับ sale เมื่อมีเมล์ส่งไปที่ john@yourdomain.com อีเมล์จะถูกส่งไปที่ sale@yourdomain.com แทน อ่านต่อ
 • Sending limits (Email Google Apps)
 • Sending limits (Email Google Apps)

  Google Apps Business คือระบบอีเมล์ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลค่อนข้างมาก Google จะให้ความสำคัญกับการป้องกันข้อมูลเป็นอย่างมากจึงมีการจำกัดจำนวนอีเมล์ที่ส่งได้ต่อวัน ซึ่งจะเป็นการจำกัดรวมทั้งจำนวนอีเมล์ที่ส่ง และจำนวนผู้รับต่ออีเมล์ด้วย ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของ Google mail และความปลอดภัยของอีเมล์นั่น ซึ่งเมื่อมีการส่งอีเมล์เกินขีดจำกัดดังกล่าวนั้น ผู้ใช้ จะยังสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีและรับอีเมล์ได้ แต่ไม่สามารถส่งอีเมล์ออกได้ชั่วคราวเท่านั้นเอง สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

 • Delete message from trash
 • Delete message from trash

  การลบข้อความจากถังขยะถาวรเป็นการ ข้อความต่างๆ ที่ได้เข้ามาเมล์ของคุณแล้วคุณมีความจำเป็นลบออกจากเมล์ของคุณถาวร โดยไม่สามารถกู้คืนได้ มีวิธีการทำดังนี้ อ่านต่อ