คำค้นหา "ประโยชน์"

1. ประโยชน์ของไดรฟ์

Google Drive สามารถแชร์ไฟล์งานได้ทีละหลายๆคน โดยทำให้แต่ละคนสามารถทำงานได้โดยไม่ซ้ำซ้อนและสะดวกรวดเร็วขึ้นและยังมีประสิทธิภาพโดยสามารถแก้ไขเนื้อหาพร้อมกันได้ทีละหลายๆคน

2. ประโยชน์ของ Sites

ประโยชน์ของ Google Sites ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ก็สามารถมีเว็บไซด์เป็นของตนเองได้ ซึ่งจะประหยัดค่าใช้จ่ายไม่และต้องจ่ายค่าเขียนเว็บไซต์ให้กับบริษัทผู้ว่าจ้างเขียนเว็บไซต์