คำค้นหา "วิธีการเซ็ต pop"

1. Setup POP Email On Outlook Express

Google Mail can use on Outlook

2. Setup POP Email On Outlook 2003

Setup POP for Use Email On Microsoft Outlook 2003

3. Setup POP Email On Outlook 2007

Back up อีเมลแบบ POP ลง Outlook 

4. Setup POP Email On Outlook 2010

Check emails on outlook 2010

5. การตั้งค่า POP Email บน Outlook Express

Outlook Express ก็สามารถนำมาใช้งานควบคู่กับ Google Mail ได้ด้วยวิธีตั้งค่าอันแสนง่าย ดังนี้

6. การตั้งค่า POP Email บน Outlook 2003

ตั้งค่า POP เพื่อใช้งาน Google Mail บน Outlook 2003

7. การตั้งค่า POP Email บน Outlook 2007

ตั้งค่า POP เพื่อใช้งาน Google Mail บน Outlook 2007

8. การตั้งค่า POP Email บน Outlook 2010

ตั้งค่า POP เพื่อใช้งาน Google Mail บน Outlook 2010

9. Setup POP Email On Thunderbird

อ่าน หรือส่งอีเมลผ่านทาง Thunderbird ได้ง่ายๆ

10. Setup POP Email On Windows Live Mail

Setup POP for Use Email On Windows Live Mail.

11. การตั้งค่า POP Email บน Windows Live Mail

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อใช้ Google Mail บน Windows Live Mail

12. การตั้งค่า POP Email บน Mac

ถ้าคุณกำลังใช้งาน Mac OS X 10.5 Leopard  หรือ Mac OS X 10.4 Tiger  คุณจะสามารถตั้งค่าการเข้าถึง POP หรือ IMAP ไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ ซึ่งการตั้งค่าจะใกล้เคียงกันมาก และสามารถดูวิธีการตั้งค่า E-mail แบบ POP ได้จากวิธีดังต่อไปนี้

13. Setup POP Email On Mac

ถ้าคุณกำลังใช้งาน Mac OS X 10.5 Leopard  หรือ Mac OS X 10.4 Tiger  คุณจะสามารถตั้งค่าการเข้าถึง POP หรือ IMAP ไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ ซึ่งการตั้งค่าจะใกล้เคียงกันมาก และสามารถดูวิธีการตั้งค่า E-mail แบบ POP ได้จากวิธีดังต่อไปนี้