คำค้นหา "อีเมลบริษัท"

1. การใช้งาน Google Offline

คุณรู้หรือเปล่า?? Google Apps for Work ใช้งานแบบออฟไลน์ได้ โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงอีเมล อ่านและเขียนข้อความใหม่ แบบไม่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือเมื่อการเชื่อมต่อไม่น่าเชื่อถือหรืออินเทอร์เน็ตเกิดปัณหาเมื่อผู้ใช้เชื่อมต่ออีกครั้ง Google Apps for Work ก็จะส่งข้อความในขาออกโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าช่วงเวลาซิงค์ข้อมูลสูงสุดคือ 30 วัน