คำค้นหา "อีเมลองค์กร"

1. การใช้งาน Google Offline

คุณรู้หรือเปล่า?? Google Apps for Work ใช้งานแบบออฟไลน์ได้ โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงอีเมล อ่านและเขียนข้อความใหม่ แบบไม่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือเมื่อการเชื่อมต่อไม่น่าเชื่อถือหรืออินเทอร์เน็ตเกิดปัณหาเมื่อผู้ใช้เชื่อมต่ออีกครั้ง Google Apps for Work ก็จะส่งข้อความในขาออกโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าช่วงเวลาซิงค์ข้อมูลสูงสุดคือ 30 วัน

2. Google Apps Business Vault

Google Vault เป็นส่วนเสริมที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ใน  Google Apps Business มีค่าใช้จ่าย $5/ผู้ใช้/เดือน หรือหากต้องการใช้งาน Google Apps Business Vault เลยโดยที่ต้องผ่านการใช้งานของ  Google Apps Business มีค่าใช้จ่ายเป็น $10/ผู้ใช้/เดือน ที่จะช่วยเก็บรักษา ค้นหา และการเช็คเข้าออกของอีเมล์ในองค์ของคุณ สำหรับการกู้คืนของอีเมล์ในกรณีที่ลบอีเมล์โดยไม่ตั้งใจ