Keyword "อีเมล"

1. การตั้งค่าระบบเมลบนระบบ Windows Phone

ระบบ google mail เป็นระบบที่ทำให้การติดต่อสื่อสารทั่วโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วทันที และระยะทางก็จะไม่เป็นอุปสรรค สำหรับการติดต่อสื่อสารผ่านทาง google mail เกิดขึ้นได้ทุกแห่งทั่วโลกที่มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อกับระบบInternetได้ ในระบบปฏิบัติการ Windows Phone นั้นก็ยังมีการพัฒนาเพื่อให้สามรถใช้งานระบบ googlemailโดยการตั้งค่าดังนี้

2. ดูเว็บไซด์จากอีเมล์ที่ได้รับได้ง่ายๆ

ดูเว็บไซด์จากผู้ส่งอีเมล์เข้ามาได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องลากเม้าส์ Copy And Paste ให้เสียเวลา

3. การตั้งค่า POP Email บน Windows Live Mail

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อใช้ Google Mail บน Windows Live Mail

4. กำหนดสิทธิ์เข้าใช้งาน Adwords

Google AdWords สามารถให้คุณแบ่งปันและใช้บัญชีของคุณร่วมกับคนอื่น ๆได้ เช่น คู่ค้าพนักงาน หรือบุคคลอื่นๆ ซึ่งมีถึง 4 ระดับในการเข้าถึงบัญชี ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีนั้น จะสามารถดูรายงาน จัดการCampaignหรือตั้งค่างบประมาณได้ ซึ่งแตกต่างกันที่ระดับการเข้าถึงบัญชีที่คุุณตั้งค่าไว้นั่นเอง

5. Google Apps Business Vault

Google Vault เป็นส่วนเสริมที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ใน  Google Apps Business มีค่าใช้จ่าย $5/ผู้ใช้/เดือน หรือหากต้องการใช้งาน Google Apps Business Vault เลยโดยที่ต้องผ่านการใช้งานของ  Google Apps Business มีค่าใช้จ่ายเป็น $10/ผู้ใช้/เดือน ที่จะช่วยเก็บรักษา ค้นหา และการเช็คเข้าออกของอีเมล์ในองค์ของคุณ สำหรับการกู้คืนของอีเมล์ในกรณีที่ลบอีเมล์โดยไม่ตั้งใจ

6. แชร์เอกสารภายนอกองค์กรโดยระบุชื่ออีเมล์

การแชร์เอกสารไปยังนอกองค์กร เป็นการอนุญาติให้บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงเอกสารในรูปแบบต่างๆได้ ด้วยการเพิ่มรายชื่ออีเมล์เพื่อให้เห็นแบบออนไลน์

7. การแชร์เอกสารภายนอกองค์กรผ่านลิ้งค์

การแชร์เอกสารภายนอกองค์กรผ่านลิ้งค์ เป็นการอนุญาติให้บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงเอกสารในรูปแบบต่างๆได้ โดยการคัดลอกลิงค์แล้วนำไปแปะไว้บนเว็บหรือส่งลิงค์ให้คนอื่นๆได้ อ่านต่อ

8. การแทรกข้อคิดเห็นลงบนเอกสารออนไลน์

เราสามารถแทรกข้อคิดเห็นลงบนเอกสารออนไลน์ได้ เพื่อเป็นการตรวจทานความถูกต้องของเอกสารและแสดงข้อคิดเห็นลงบนเอกสารออนไลน์ใน Google Drive มีขั้นตอนปฎิบัติดังนี้

9. นามแฝง

Email Alias การทำให้อีเมล์ที่ส่งไปยัง Address ที่ไม่มีอยู่จริงในโดเมนของเรา ถูกส่งไปยัง Address ที่กำหนดไว้ ดังนั้นคุณมี Email Account เดียว ก็สามารถรับ Email ที่ถูกส่งไปยังหลาย ๆ ชื่อได้
เช่น คุณมี Email Account เดียว ชื่อ sale และ คุณทำ Alias john ไว้กับ sale เมื่อมีเมล์ส่งไปที่ john@yourdomain.com อีเมล์จะถูกส่งไปที่ sale@yourdomain.com แทน อ่านต่อ

10. สร้างกิจกรรมที่ทำเป็นประจำในปฏิทิน

การสร้างกิจกรรมที่ทำเป็นประจำใน Google Calendar เป็นการสร้างกิจกรรมที่ทำเป็นประจำกันทุกวันหรือทุกสัปดาห์ โดยที่มีการกำหนดการแจ้งเตือนเอาไว้ก็ ต่อเมื่อคุณกำหนดการตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วระบบก็จะคอยช่วยเตือนความจำของคุณเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้และยังสามารถกำหนดเวลาได้หลากหลาย เช่น ในทุกๆวันพุธหรือสัปดาห์เว้นสัปดาห์ โดยตั้งค่าดังนี้

11. วิธีการตั้งค่าเขตเวลาใน Google Calendar

ในการตั้งค่า Time Zone ที่ปฏิทิน เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าวันที่และเวลาให้ตามความต้องการของผู้ใช้งานใน Goggle Apps และสามารถเพิ่มและแสดงโซนเวลาที่สองได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเวลาที่คุณกำลังจัดทำกำหนดการประชุมหรือการประชุมทางโทรศัพท์กับคนอื่น ๆ ที่กำลังทำงานในโซนเวลาอื่น เวลาปัจจุบันในโซนเวลาหลักจะถูกเน้นด้วยการไล่ระดับสี

12. การดาวน์โหลดโฟลเดอร์จากไดร์ฟ

การดาวน์โหลดโฟลเดอร์จากไดรฟ์ เป็นการดาวน์โหลดหลายๆไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้น เช่น word presentation form ซึ่งช่วยทำให้คุณไม่เสียเวลาที่จะมาดาวน์โหลดทีละไฟล์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วขึ้น

13. การค้นหากิจกรรมต่างๆภายในปฏิทิน

วิธีการค้นหา Calendar เป็นการเตรียมเครื่องมือที่จะใช้สำหรับค้นหาที่มีประสิทธิภาพไว้ให้ โดยเตรียมคำกรองที่จะช่วยทำให้การค้นหาใช้คำที่เฉพาะเจาะจงมีโอกาสที่จะเจอกำหนดการในปฏิทินได้มากขึ้น ได้แก่ What , Who, Where , Doesn’t Have , Search (which calendar) และ Date from เพื่อสะดวกในการหาปฏิทินของคุณได้อย่างรวดเร็วมีวิธีการค้นหาดังนี้ อ่านต่อ

14. การปรับมุมมองเพื่อความสะดวกในการใช้งานปฏิทิน

Google Calendar เป็นบริการของ Google ที่ช่วยสร้างปฏิทินและตารางนัดหมายออนไลน์ทำให้ผู้ใช้สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับมุมมองของ Google Calendar เป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองของปฏิทินของคุณตามที่คุณต้องการ สามารถปรับเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือเฉพาะงานที่ได้บันทึกไว้โดยมีการปรับดังนี้

15. ตั้งค่าเปิดการสนทนา

การตั้งค่าเปิดการสนทนา เป็นการตั้งค่าเบื้องต้นในการเลือกการแชทหรือการสนทนาบนหน้าจอ Google Apps Business โดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

16. ตั้งค่าส่งออกอีเมล์ Google Apps ในนาม Group

การตั้งค่าสำหรับส่งอีเมล์ ภายใต้ชื่อบัญชีของกลุ่ม Google Apps Business
การส่งอีเมล์ ภายใต้ชื่อบัญชีของกลุ่ม เป็นการกำหนดอีเมล์ภายใต้ชื่อการทำงานของกลุ่มนั่น ๆ เพื่อความสะดวกของการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายในองค์กร หรือ ภายนอกองค์กร และเพื่อง่ายต่อกาจัดการของทีมผู้จัดการของกลุ่มนั่น ๆ โดยสามารถส่งอีเมล์ภายใต้ชื่อบัญชีของกลุ่มได้ทันซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องล็อคอินเข้าด้วย Username และ Password ของ Group

17. แชร์ Google Calendar ลงบน Google Sites

การแชร์ปฏิทิน Google Calendar ลงบนเว็บไซต์ Google Sites สำหรับ Google Apps Business Google Sites สามารถนำเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว รู้ถึงวันเวลาว่าง ในการที่จะสามารถนัดคุยเพื่อติดต่องานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถดำเนินการได้ดังนี้

18. อบรม Google Apps สำหรับผู้ดูแลระบบคืออะไร

การอบรม Google Apps สำหรับผู้ดูแลระบบ หรือ Admin นั้นจะเป็นการอบรมฟังก์ชันต่างๆ ใน Google Apps for Work และเพิ่มเติมฟังก์ชั่น Admin console ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง user การให้สิทธิ์ และการแชร์สิทธิ์ต่างๆ เป็นต้น

19. การพิมพ์ด้วยเสียง ใน Google Docs

Google Docs มีฟังก์ชันช่วยให้คุณสามารถทำงานได้ง่าย และสะดวกมากขึ้น นั้นก็คือฟังก์ชันการสั่งพิมพ์ด้วยเสียง เพียงแค่แตะแล้วพูด Google Docs ก็จะพิมพ์เป็นคำศัพท์ที่คุณพูด ใช้ได้ทั้งในโทรศัพท์ และบน Browser

20. ปลดล็อกธุรกิจด้วย Google Drive ในการทำงาน

ในที่ทำงานมีไฟล์งานสารพัด ทั้งความคิดสร้างสรรค์สุดบรรเจิดของคุณหรืองานที่ทั้งทีมช่วยกันทำอย่างเต็มที่ แต่ไฟล์พวกนั้นจะไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงหากคุณเข้าไปใช้งานไม่ได้หรือแชร์กับคนอื่นเพื่อทำงานร่วมกันไม่ได้ นี่แหล่ะคือเหตุผลที่เมื่อสองปีที่แล้วเราเปิดตัว Google Drive 

21. แนวทางใหม่เพื่อพิชิตการจราจรในประเทศไทยด้วย Google แผนที่

ใครๆ ก็ต่างเดินทางไปยังชายหาดหรือร้านข้าวซอยสุดโปรดในช่วงหน้าร้อนนี้ใช่หรือไม่? Google ขอเสนอ Google Maps ตัวช่วยที่มีประโยชน์อย่างมาก Google Mapsเวอร์ชั่นล่าสุดของเราได้เพิ่มข้อมูลการจราจรแบบ Real Time 3 จังหวัดทั้ง เชียงใหม่ ภูเก็ต และตรัง ด้วย ฟีเจอร์ที่ใช้ดูการจราจร ของ Google  Maps ที่พร้อมให้บริการแล้วบนมือถือและบนเดสก์ท็อป คุณสามารถวางเส้นทางการท่องเที่ยวก่อนออกเดินทางหรือหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรคับคั่งได้แล้วในสามจังหวัดดังกล่าว

22. YouTube "ไม่พร้อมใช้งาน" สำหรับโดเมนของคุณ

หากคุณเห็นข้อความ "YouTube "ไม่พร้อมใช้งาน" สำหรับโดเมนของคุณ" แสดงว่าขณะนี้คุณไม่สามารถเปิดใช้งาน YouTube สำหรับบัญชีแอปของคุณได้ ต้องให้ Admin เพิ่มบริการก่อนถึงจะใช้งานได้

23. G Suite Business

โทร 026759371 สำหรับราคาพิเศษ

24. ไดรฟ์แจกพื้นที่ฟรี 2 ​GB

Google Drive บริการพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ของ ​Google แจกพื้นที่ฟรีเพิ่มอีก 2GB จากเดิมที่ให้พื้นที่ฟรีสำหรับผู้ใช้งาน 15GB เพียงแค่ผู้ใช้งานเข้าไปตรวจสอบความปลอดภัยของบัญชีหรือ ( Security Checkup )

25. Top 8 Benefits of G Suite (Google Apps) for Small Businesses

Recently, we had a client who had been using Gmail for their work email. They were very familiar with the Gmail interface on their computer and mobile device and requested that we look into setting their new work email up with G Suite (Google Apps). 

26. 5 ข้อดีของ Google Drive ที่คุณอาจยังไม่รู้

Google Drive คือ การเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Cloud Storage หรือบริการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลไว้บนเซิร์ฟเวอร์แล้วผู้ใช้งานสามารถเปิดใช้งานไฟล์ข้อมูลเหล่านั้นได้จากทุกที่ทุกเวลา เมื่อไม่นานมานี้ Google ได้จัดทำคลิปแนะนำข้อดี 5 อย่างของ Google Drive ซึ่งทำออกมาได้อย่างน่าสนใจมาก

27. รู้ทัน Google Search Engine

หลายคนอาจเคยสงสัยว่า Google มีวิธีในการจัดอันดับการแสดงผลบนหน้า Search Engine อย่างไร บทความนี้เราจะมาดูรายละเอียดกันครับ ก่อนจะอ่านบทความนี้ผมแนะนำให้อ่านบทความ จุดกำเนิดของกูเกิ้ล (The Birth of Google) ในลิงค์นี้ เพื่อการทำความเข้าใจความรู้ขั้นพื้นฐานและที่มาของ Google Search Engine ก่อนนะครับ

28. G Suite Basic

โทร 026759371 สำหรับราคาพิเศษ