คำค้นหา "เว็บไซด์ออนไลน์"

1. ข้อดีของการใช้งาน Sites

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างเว็บไซต์โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องจ้าง Web Designer เพื่อเขียนเว็บไซต์ให้ และไม่จำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานทางด้านการเขียนเว็บไซต์คุณก็สามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาด้วยตัวของคุณ

2. ข้อจำกัดการใช้งาน Sites

ข้อจำกัดของ Google Sites  ไม่สามารถใช้เป็นเว็บไซต์ที่ติดต่อกับฐานข้อมูลได้ในส่วนของการออกแบบเว็บไซต์มีข้อจำกัด คือไม่สามารถที่จะปรับแต่งตามที่ต้องการได้และการเขียนข้อมูลเว็บทำได้ต่อเมื่อมีอินเทอร์เนต