Keyword "Google Apps ฟรี"

1. Setup Google Calendar on iPhone and Android

Google Calendar คือบริการของ ระบบอีเมล์ Google Apps For Business มีไว้เพื่อสร้างตารางกิจกรรม โดยจะส่งการเชิญสำหรับกลุ่มบุคคลที่ต้องการให้ร่วมกิจกรรม ซึ่งสามารถแบ่งปันและใช้งานร่วมกันได้โดยการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงการเพื่อใช้งาน อีกทั้งยังสามารถกำหนดการแจ้งเตือนได้ ซึ่งขั้นตอนการตั้งค่าแอพพลิเคชั่น Google Calendar ตั้งค่าได้ดังนี้

2. Share Calendar (Google Apps Calendar)

Google Calendar คือบริการหนึ่งจากหลายๆบริการของระบบอีเมล์ Google Apps Business ซึ่งมีความสามารถที่จะใช้งานร่วมกัน หรือแบ่งปันกิจกรรมต่างๆของผู้ใช้ไปยังบุคคลอื่นได้ โดยมีการกำหนดสิทธิ์การใช้งานเพื่อที่จะสามารถติดตามกิจกรรมและการนัดหมายในการที่จะทำกำหนดสิทธิ์การแชร์Google Calendarมี3รูปแบบให้เลือกโดยทำการตั้งค่าได้ดังนี้

3. Setup IMAP Email On Mac

การตั้งค่า Email ก็สามารถทำได้ทั้งแบบ POP3 และ IMAP4 ซึ่งก็จะมีข้อแตกต่างกันบ้าง ซึ่งในแบบของ IMAP4 ก็จะทำงานได้ทั้งแบบ Online และ Offline ซึ่งวิธีการตั้งค่า Email บนเครื่อง Mac ในแบบ IMAP สามารถทำได้ดังนี้

4. การตั้งค่า IMAP Email บน Mac

การตั้งค่า Email ก็สามารถทำได้ทั้งแบบ POP3 และ IMAP4 ซึ่งก็จะมีข้อแตกต่างกันบ้าง ซึ่งในแบบของ IMAP4 ก็จะทำงานได้ทั้งแบบ Online และ Offline ซึ่งวิธีการตั้งค่า Email บนเครื่อง Mac ในแบบ IMAP สามารถทำได้ดังนี้

5. การตั้งค่า POP Email บน Mac

ถ้าคุณกำลังใช้งาน Mac OS X 10.5 Leopard  หรือ Mac OS X 10.4 Tiger  คุณจะสามารถตั้งค่าการเข้าถึง POP หรือ IMAP ไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ ซึ่งการตั้งค่าจะใกล้เคียงกันมาก และสามารถดูวิธีการตั้งค่า E-mail แบบ POP ได้จากวิธีดังต่อไปนี้

6. Setup POP Email On Mac

ถ้าคุณกำลังใช้งาน Mac OS X 10.5 Leopard  หรือ Mac OS X 10.4 Tiger  คุณจะสามารถตั้งค่าการเข้าถึง POP หรือ IMAP ไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ ซึ่งการตั้งค่าจะใกล้เคียงกันมาก และสามารถดูวิธีการตั้งค่า E-mail แบบ POP ได้จากวิธีดังต่อไปนี้

7. Convert Document Google Apps Drive

การ Convert เอกสารใน Google Drive คือการนำเอาไฟล์งานที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นไปไว้บน Google Drive แล้วทำการแปลงไฟล์นั้นให้เป็นไฟล์เอกสารของ Google ซึ่งเอกสารที่เราอัพโหลดขึ้นไปนั้น ตัวเอกสารเองจะไม่สามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมุลใดๆได้  นอกจากดูเอกสารนั้นได้เพียงอย่างเดียว แต่ถ้าเราConvert หรือแปลงไฟล์ที่อัพโหลดไปบน Google Drive เราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนั้นได้นั่นเอง  ซึ่งก็มีวิธีการและขั้นตอนดังนี้ 

8. การ Convert เอกสารใน Google Drive

apps/gmail/google-docs/Google+Docs/TH" title="Google Drive">Google Drive คือการนำเอาไฟล์งานที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นไปไว้บน Google Drive แล้วทำการแปลงไฟล์นั้นให้เป็นไฟล์เอกสารในรูปแบบของ Google 

9. Document Online Google App Site

การออกแบบไซต์ที่มีหน้าเว็บและไฟล์แนบจำนวนมากๆ จะทำให้การทำงานช้าลง และทำให้ใช้งานได้ไม่ดี อาจทำให้ไซด์ที่มีไฟล์จำนวนมากเช่นนี้ ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวในบางเวลา เราขอแนะนำให้แบ่งไซต์ขนาดใหญ่ออกเป็นหลายไซต์แทน ซึ่งการนำไฟล์เอกสารมาแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ จะสามารถใช้งานได้ทุกเวลาที่ต้องการ

10. การใช้ Star, Important ช่วยจัดการอีเมล์

การใช้ star และ important ช่วยในการจัดการอีเมล์นั้น จะช่วยในการจัดหมวดหมู่ของเอกสารหรือบอกว่าเอกสารอันนี้มีความสำคัญ เป็นการช่วยเตือนความจดจำ 

11. Create Star, Important

การใช้ star และ important ช่วยในการจัดการอีเมล์นั้น จะช่วยในการจัดหมวดหมู่ของเอกสารหรือบอกว่าเอกสารอันนี้มีความสำคัญ เป็นการช่วยเตือนความจดจำ 

12. Share Calendar On Google Site

Google Site สามารถนำปฏิทินที่ผู้ใช้ต้องการมา Share กิจกรรม หรือ เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นได้ เพื่อเป็นการแบ่งปัน หรือ เพื่อวัตถุประวงค์ต่างๆของผู้สร้างไซด์นั่นเอง

13. การนำ Google Maps มาใช้ใน Google Sites

Google Maps คือ บริการแผนที่ออนไลน์จาก Google ที่อนุญาตให้เจ้าของเว็บไซต์นำโปรแกรม Google Maps ไปติดตั้งไว้บนเว็บไซต์ของตัวเองโดยใช้ Google Maps API จึงเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับการนำแผนที่ Google Maps ไปใส่บนเว็บไซด์ ซึ่งมีวิธีและขั้นตอนดังต่อไปนี้

14. Google Map On Google Site

Google Map เป็น service API ที่สามารถนำไปใช้งานได้ง่าย จึงเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับการนำแผนที่ไปใส่บนเว็บไซด์ ซึ่งมีวิธีและขั้นตอนดังต่อไปนี้ นอกจากนั้นแล้ว ยังบอกถึงวิธีการสร้างแผนที่ของตนเองอีกด้วย

15. Stats Website On Google Site

การนับจำนวนผู้เช้าชมเว็บใน Google Site สามารถทำได้ง่าย โดยการใช้บริการจากเว็บไซต์อื่นๆที่ให้บริการตัวนับจำนวนฟรี ซึ่งสามารถเอามาประยุกต์ใช้งานกับระบบ Google site ได้ ขั้นตอนและวิธีการมีดังต่อไปนี้

16. Some file types are blocked

ด้วยระบบมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันไวรัสของ Google Mail นั้น คุณจึงไม่สามารถส่งหรือรับไฟล์ได้ทุกประเภท โดยเฉพาะไฟล์ปฏิบัติการ (เช่น ไฟล์ที่ลงท้ายด้วย. exe) นอกจากนี้ Google Mail ยังไม่อนุญาตให้ส่งหรือรับไฟล์เสียหาย ไฟล์ที่อัพโหลดไม่สมบูรณ์หรือทำงานไม่ถูกต้องด้วย

17. Creating Multiple Accounts At Once

การ Import User คือการเพิ่ม Account ของผู้ใช้รายใหม่เพื่อสามารถใช้งานอีเมล์ ในองค์กรได้ ซึ่งการเพิ่ม User นั้นสามารถทำได้ 3 วิธี คือ เชิญคนอื่นให้เข้ามาใช้ เพิ่มโดยการกรอกข้อมูลลงไป และเพิ่มทีละหลายๆ คนโดยการ Import จากไฟล์ CSV เข้ามา 

18. การใช้ Google Groups

Google Groups  คือกลุ่มที่เป็นของผู้ใช้ ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้บริการของ Google Apps ซึ่ง Google Groups ไม่เพียงแต่ให้คุณสามารถจัดการและเก็บรายชื่อรับอีเมล์ของคุณไว้ในฐานข้อมูล แต่ยังเป็นวิธีในการสื่อสารและร่วมมือกับสมาชิกในกลุ่มได้อย่างแท้จริง Google Groups มีพื้นที่เก็บข้อมูลมากมาย เพจที่กำหนดเองได้ และตัวเลือกการจัดการที่เป็น...

19. การตั้งค่า Conversation Email

ในกรณีที่อีเมล์มีการส่งต่อ ตอบกลับ ตอบโต้กัน หรือส่งจากผู้ใช้คนเดียวกันซ้ำๆนั้นจะทำให้อีเมล์ในทำการกลุ่มข้อความที่สนทนากันล่าสุดนั้นไว้ในกลุ่มเดียวกัน จะทำเราสามารถพูดคุยกันได้อย่างต่อเนื่อง และไม่ทำให้เกิดความสับสนในเรื่องที่กำลังสนทนากัน ซึ่งก็มีวิธีการตั้งค่าการเปิดปิดการรวมกันของบทสนทนานี้ได้ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

20. Setup Conversation Email

ในกรณีที่อีเมล์มีการส่งต่อ ตอบกลับ ตอบโต้กัน หรือส่งจากผู้ใช้คนเดียวกันซ้ำๆนั้นจะทำให้อีเมล์ในทำการกลุ่มข้อความที่สนทนากันล่าสุดนั้นไว้ในกลุ่มเดียวกัน จะทำเราสามารถพูดคุยกันได้อย่างต่อเนื่อง และไม่ทำให้เกิดความสับสนในเรื่องที่กำลังสนทนากัน ซึ่งก็มีวิธีการตั้งค่าการเปิดปิดการรวมกันของบทสนทนานี้ได้ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

21. Gmail ต่างจาก Google Apps อย่างไร

Google Apps Business หรือว่าอีเมล์ระบบนั้นมีข้อดีและสามารถทำงานได้มากกว่า Gmail ที่เป็นแค่ Account ทั่วไป เพียง Account เดียวก็สามารถที่ใช้บริการส่วนเสริมต่างๆของ Google ได้ทั้งหมดซึ่งการทำงานที่แตกต่างไปนั้นล้วนแต่จำเป็นและสะดวกต่อการใช้งานในองค์กรของคุณซึ่งข้อดีของ Google Apps Business นั้นมีข้อดีและแตกต่างจากGmail ทั่วไป

22. Comparison Between Google Apps and Gmail

อีเมล์ระบบ Google Apps Business นั้นมีข้อดีและสามารถทำงานได้มากกว่า Gmail ที่เป็น Account ทั่วไป เพียง Account เดียวก็สามารถที่จะใช้งานส่วนเสริมต่างๆ ของ Google ได้ทั้งหมด ซึ่งการทำงานที่แตกต่างไปนั้นล้วนแต่จำเป็นและสะดวกต่อการใช้งานในองค์กรของคุณ ซึ่งข้อดีของ Google Apps Business นั้นมีข้อดีและแตกต่างจาก Gmail ทั่วไป ดังต่อไปนี้ 

23. Insert Character

ในเอกสารของ Google Document จะมีการเพิ่มอักขระพิเศษได้ ซึ่งอักขระพิเศษนี้เราสามารถเพิ่มได้ไม่จำกัดจำนวน และอักขระพิเศษเหล่านี้มีขนาดเท่าอักษร 1 ตัวอักษร ซึ่งเป็นการใส่สัญลักษณ์พิเศษทางคณิตศาสตร์, ดนตรี, โหราศาสตร์, ละติน, งานเขียนที่แตกต่างกันเป็นภาคใต้ของภา๋ษาเกาหลีหรือสัญลักษณ์อื่นๆในตัวเลือกอีกมากมาย ที่เราไม่สามารถสร้างเองได้ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้