คำค้นหา "Tips&Tricks"

1. Forget to sign out of a public computer? Sign out remotely.

Forget to sign out of a public computer? Sign out remotely. 

2. ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น และลืม Signout

เทคนิคการSign out.Google Apps for Work ออกจากทุกๆอุปกรณ์ทุกระบบที่ทำการ Loginไว้ 

3. Recover Contacts On Google Apps

ถ้าเราเผลอลบข้อมูลContact ของGoogle Apps for Workสามารถกู้ข้อมูลคืนได้ภายใน30วัน

4. กู้ข้อมูล Google Apps Contact ได้ง่ายๆ

ถ้าเราเผลอลบข้อมูลContact ของGoogle Apps for Workสามารถกู้ข้อมูลคืนได้ภายใน30วัน 

5. เทคนิคการ Search Email for Google Apps

การใช้งาน Google Apps for Work ที่มีการ รับ-ส่งอีเมล์จำนวนมากและการหาอีเมล์เก่าๆที่เคยติดต่อทำได้ค่อยข้างนาน วิธีนี้จะทำให้สามารถหาอีเมล์เก่าๆที่เคยติดต่อได้ง่ายสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
 

6. Search Email

การใช้งาน Google Apps for Work ที่มีการ รับ-ส่งอีเมล์จำนวนมากและการหาอีเมล์เก่าๆที่เคยติดต่อทำได้ค่อยข้างนาน วิธีนี้จะทำให้สามารถหาอีเมล์เก่าๆที่เคยติดต่อได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น

7. Add Calendar by email

           เมื่อมีผู้ส่งอีเมล์มา เพื่อบอกวันที่ต้องการสร้างการนัดหมาย หรือวันที่อยากชวนทำกิจกรรมอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ invite จากปฏิทินโดยตรง คุณสามารถเป็นผู้เพิ่มวันและเวลานั้นลงไปยังปฏิทินของคุณโดยผ่านทางอีเมล์ได้ ซึ่งมีวิธีการทำได้ง่ายๆ ดังนี้

8. การตั้งค่าภาษาและเวลาบน Google Drive

การตั้งค่าภาษาและเวลาบน Google Drive  คือการตั้งค่าภาษาในการแสดงผล  ของ Google Drive  และเช่นเดียวกันกับการตั้งค่าเขตเวลา  ซึ่งเป็นการตั้งค่าเขตเวลาปัจจุบัน  เพื่อให้  Google Drive แสดงผลวันและเวลาได้อย่างถูกต้องนั่นเอง  ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ตามดังต่อไปนี้