คำค้นหา "document"

1. Benefits of Google Drive

Benefits of Google Drive can share files with multiple people, giving each person work without redundancy and speed up. And effective.

2. How to Google Drive

How to use Google Drive Google Apps application is not difficult, it can be easily used.so you can keep photos, stories, designs, drawings, recordings, videos – anything.

3. Advantages of Google Drive

Advantages of Google Drive Google document or obvious. Sharing documents online. Without the hassle of installing software on your computer.

4. Limitation of Google Drive

Google Drive is the limitations of the tools. Microsoft Office is not supported, and many users are familiar.

5. การเพิ่ม-ลบ หน้าเว็บไซต์ (Google Sites)

ก่อนอื่นเรามาทำความรูจักกับ Page และ Site กันก่อนว่าแต่ละตัวคืออะไร ใช้งานอย่างไรบ้างซึ่ง Site คือ ที่รวบรวมหน้า(Page)หลายๆ หน้าซึ่งเราสามารถเข้าถึงได้โดยการใช้ Url  แต่ Page มีลักษณะเป็นเอกสารที่มีอยู่บนเว็บไซต์ นั่นคือ  ทุกๆ Page เป็นส่วนหนึ่งของ Site และ  ใน 1 Site 

6. Create, Delete Page Web Site

First to know about What is Page and Site? Site page is a collection of multiple pages. Which can be accessed by using the Url. Page is a document available on the website. That is, every Page as part of the Site and In a Site can have multiple pages.