คำค้นหา "google apps คืออะไร"

1. Google Apps คืออะไร

Google Apps หมายถึง บริการอีเมล์ไม่ได้ให้สำหรับบุคคลทั่วไป แต่มีไว้ให้สำหรับผู้ที่มีโดเมนเป็นของตัวเอง เป็นหนึ่งบริการจาก Google ซึ่งเน้นบริการด้านอีเมล์ และ Hosting โดยใช้เทคโนโลยี Could Computing แค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งาน Google Apps  ได้ เช่น Google mail, Google Calendar, Google Docs, Google Sites และ Hangout เป็นต้น