การตั้งค่าPOP Email บน Outlook 2016

แก้ไขล่าสุด: 11.07.2017 : 11:15  โดย: amaret

           

          POP (Post Office Protocol) คือการดาวน์โหลดข้อความอีเมล์ของผู้ใช้แบบบทางเดียว ที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงอีเมล์ ด้วยโปรแกรมอีเมล์เช่น Outlook Express, Microsoft Outlook, Thunderbird  หรือ Apple Mail POP เฉพาะบริการสื่อสารทางเดียวซึ่งหมายถึงการกระทำที่ผู้ใช้ ใช้งานในโปรแกรมอีเมล์ (เช่นการทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่าน) จะไม่ซิงค์ไปที่ Gmail 

      

การตั้งค่า POP Email บน Outlook 2016

1.คลิกที่เมนู Tools เลือก Account Settings

2.คลิกเลือก Add Account

 

3.คลิกเลือกที่ Manually configure server settings or additional server types และกดปุ่ม Next

 

4.เลือก POP or IMAP และกด Next

 

5.กรอกข้อมูลตามหัวข้อดังต่อไปนี้

      User Information

      Your Name: กรอกข้อมูลชื่อนามสกุล เพื่อให้ผู้รับทราบ

      Email Address: กรอกข้อมูลอีเมล์ (Username@yourdomain.com)

      Server Information

      Incoming mail server (POP): pop.gmail.com

      Outgoing mail server (SMTP): smtp.gmail.com

      Login Information

      User Name: กรอกข้อมูลอีเมล์ (Username@yourdomain.com)

      Password: กรอกรหัสผ่าน

 

6.เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม More Settings

7.คลิกที่ Tab Outgoing Server คลิกเลือก My outgoing server (SMTP) requires authentication และเลือก Use same settings as my incoming mail server ดังรูปภาพข้างล่าง แล้วกดปุ่ม OK และกดปุ่ม Finish

 

8.คลิกเลือกที่ Tab Advanced

คลิกเลือก check box This server requires a secure connection (SSL)ใต้ข้อความ Incoming mail server (IMAP) แล้วเปลี่ยนตัวเลขเป็น 995 ตามรูปข้างล่าง

คลิกเลือก Use the following type of encrypted connection เลือก TLS ใต้ข้อความ Outgoing mail server (SMTP) แล้วเปลี่ยนตัวเลขจาก 25 เป็น 587 ตามรูปข้างล่าง หลังจากตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม OK

 

9.กดปุ่ม Next หลังจากนั้นจะได้ดังรูปและกดปุ่ม Close

 

10.กดปุ่ม Finish เป็นอันเสร็จสิ้น