การสร้างปฎิทินใหม่

แก้ไขล่าสุด: 02.09.2016 : 11:00  โดย: Chalisa

Google Apps for Work สามารถสร้างปฏิทินได้หลายปฏิทิน เพื่อการใช้งานที่แตกต่าง โดยการสร้างปฏิทินขึ้นใหม่นั้น จะช่วยให้สามารถแยกกำหนดการแต่ละเรื่อง ออกเป็นเรื่องๆได้ เช่น ปฏิทินการจองห้องประชุม ทำให้ทราบว่าช่วงเวลาไหนที่ห้องประชุมไม่ว่าง และสามารถจองห้องประชุมได้เวลาไหน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว โดยมีวิธีสร้างดังนี้
 1. ลงชื่อเข้าใช้ “Google Apps for Work ” ให้เรียบร้อยจากนั้นเลือก “Calendar” ของคุณ

 2. คลิกตรงรูปสามเหลี่ยมท้ายเมนู  “My Calender ” ทางด้านซ้าย แล้วเลือก Create New Calendar

 3. เข้าสู้หน้า Create New Calendar

   
  • ใส่ชื่อ และรายละเอียดของปฎิทิน  

  • กำหนด Location ในกรณีที่เราเปิดเป็นสาธารณะ เพื่อช่วยให้ผู้อื่นค้นหาได้ง่าย จากนั้นกำหนด Time zone 

  • กำหนด การแชร์ปฎิทิน สามารถเลือกที่จะแชร์สาธารณะ แชร์เฉพาะคนในองค์กร หรือแชร์เฉพาะบางที่คนที่เรากำหนดให้สามารถเข้าถึงปฎิทินนี้ได้ จากนั้นกด “Create Calendar”
    

 4. จากนั้นก็สามารถ สร้างกิจกรรม หรือ กำหนดการแจ้งเตือน ได้เลย

 5. เสร็จสิ้น การสร้างปฎิทินใหม่