Google บริจาคเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กลุ่ม LGBT ในนครนิวยอร์ก

แก้ไขล่าสุด: 23.06.2017 : 03:04  โดย: Manussanan

ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา Google บริจาคเงินเป็นจำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กลุ่ม LGBT ในนครนิวยอร์กเพื่ออนุรักษ์ประวัติศาสตร์จากเหตุการณ์จราจลที่เหล่ากลุ่มรักร่วมเพศออกมาต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของพวกเขาที่โรงแรม Stonewall ในปี 1969

Chuck Schumer วุฒิสภาของสหรัฐฯ ประกาศว่าทาง Google บริจาคทุนให้กับศูนย์ชุมชนคนรักร่วมเพศที่นครนิวยอร์กเพื่อเป็นทุนในการเริ่มโครงการนี้ขึ้นมา และเพื่ออนุรักษ์สถานที่นี้ไว้ให้คนรุ่นต่อๆ ไปได้เรียนรู้และรับรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์การจราจลในอดีต

Schumer ยังกล่าวเกี่ยวกับโครงการนี้อีกว่า "จะนำเงินนี้มาแปลงจากสถานที่มาเป็นในรูปแบบเนื้อหาดิจิตอลที่สามารถเข้าถึงและเป็นบทเรียนให้กับคนนับล้านทั่วโลกได้"

โดยเจ้าของไอเดียของโครงการบริจาคครั้งนี้คือ William Floyd หัวหน้างานด้านต่างประเทศของ Google และโครงการนี้จะเสร็จสิ้นในช่วงครบรอบ 50 ปีของประวัติศาสตร์ในปี 2019

ที่มา : https://unicornbooty.com/google-stonewall-inn-lgbt-history/

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ผู้ให้บริการ Google Apps for Work ในประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ โทรเลย!  02-675-9371
 092-262-6390                                                   
 097-008-6314 (ฝ่ายขาย)
 support@dmit.co.th

Official LINE