การใช้ Star, Important ช่วยจัดการอีเมล์

แก้ไขล่าสุด: 17.03.2016 : 09:56  โดย: Sasina

การใช้ Star ใน Google Mail
 
การใช้ Star นอกจากกำหนดว่าเอกสารใดสำคัญแล้ว การใช้ Star ใน Google Mail ยังช่วยในการจักกลุ่มของเอกสารว่าเอกสารใดสำคัญมากน้อยเพียงใดซึ่งวิธีกำหนดการใช้ Star จะมีตั้งแต่ 1 Star 4 Star และ All Star และเมื่อเราคลิกเลือกที่รูปดาวนั้น ดาวก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือก  
การตั้งค่า Star นั้นสามารถทำได้โดยการ ไปที่ "Settings" > "General" > "Stars" จะเลือกเป็น 1Star 2 star หรือ All star ก็ได้

การใช้ Star, Important ช่วยจัดการอีเมล์

 

นอกจากนี้แล้วเราก็สามารถกำหนด Star ให้กับเอกสารของเราได้ก่อนที่จะส่ง Email ออกไป แต่คนที่รับจะไม่เห็น Star ของเรา

 

การใช้ Star, Important ช่วยจัดการอีเมล์

 

หรือเราจะกำหนดให้กับเอกสารที่มีอยู่ทั้งหมดในบัญชีของเรา

 

การใช้ Star, Important ช่วยจัดการอีเมล์

 
การใช้ Importance ใน Google Mail
เมื่อเราส่ง Email ที่มีความสำคัญไปให้คนที่เราต้องการ โดยที่เราอยากจะให้เขาเห็นว่า Email นี้มีความสำคัญมาก เราสามารถใส่เครื่องหมาย Important ไปใน Email ได้ ตามรูป เเละเมื่อเราส่งไป เครื่องหมายนี้ก็จะแสดงให้คนที่รับเห็นด้วย

การใช้ Star, Important ช่วยจัดการอีเมล์

 
หรือถ้าหากเราต้องการที่จะ Mark Email นี้เพื่อให้รู้ว่ามีความสำคัญ เราก็สามารถใส่ Important ไว้ได้ โดยการเลือก Important ข้างหน้ารายการ Email นั้นๆ

การใช้ Star, Important ช่วยจัดการอีเมล์