Google Apps for Work - Loading
Google Apps for Work and Google Apps for Work Unlimited สำหรับ business ไทย

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่วยระบบอีเมล์ของ Google ได้แก่ Google Apps for Work, Google Apps for Business, Google Apps for Work Unlimited

ลงทะเบียน Google Apps Business

          Googleapps.in.th เป็นตัวแทนจำหน่ายระบบอีเมล์ Google Apps Business โดยตรงจากทาง Google  ซึ่งมีใบ Certificate จากทาง Google เป็นเครื่องการันตี ทำให้มีลูกค้าจำนวนมากที่ให้ความไว้วางใจจนทำให้ Googleapps.in.th มียอดขายระบบอีเมล์ Google Apps Business เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย 

           หากต้องการลงทะเบียน Google Apps คลิกที่นี่ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับระบบอีเมล์ Google Apps Business สามารถติดต่อฝ่าย Techincal Support ตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ด้านล่าง 

บริษัท โกลบอล ไอซีที (ประเทศไทย) จำกัด

76-78 อาคารโกลบอล กรุ๊ป
ซอยปราโมทย์2 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500

โทร 02-235-5877-79
แฟกซ์ 02-635-8588
อีเมล์ support@gict.co.th